منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 578
 بازدید امروز : 36
 کل بازدید : 119173
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.2671
صفحه اصلی > معرفی واحدها > واحد توسعه تحقیقات بالینی فاطمیه > معرفی واحد > اهداف 

 

اهداف کمیته 
تلاش جهت توسعه پژوهش هاي کاربردي و گسترش مرزهاي دانش موجب شکل گیري تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت هاي بالقوه بیمارستان ها و اعضا هیئت علمی در بیمارستان هاي آموزشی- درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهاي توسعه تحقیقات بالینی و شوراي پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمندسازي اعضاي هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستانهاي آموزشی تشکیل میشوند. در این مرکز کمیته ساماندهی پژوهش یا هدف ارتقا سطح تحقیقات کمی و کیفی تشکیل گردیده است و جلسات به طور منظم برگزار می گردد. واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه از تاریخ 1394در این بیمارستان راه اندازي گردیده است.

هدف کلی:

 ایجاد و ارتقاء توانمندی پژوهشی و تشویق و ترغیب همکاران به خصوص پزشکان و پرسنل بیمارستان در انجام پژوهش های بالینی، کمک به تعالی بیمارستان از طریق انجام فعالیت های پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و گردآوری اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران.

اهداف پژوهشی پیش بینی شده:

ü     توانمند سازی اعضاء هیئت علمی بالینی در پژوهش

ü     تقویت روحیه پژوهش و کار جمعی در اعضاء هیئت علمی

ü     ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های بالینی

ü     توانمندسازی و جلب مشارکت پرسنل درمانی بیمارستان در تحقیقات بالینی

ü     ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان در امر تحقیق و پژوهش

ü     انجام پژوهش هایی در زمینه بیماری های زنان و کودکان با همکاری سایر مراکز

ü     بحث و بررسی پروپوزال های دستیاران توسط شورای پژوهشی و ارتقاء علمی پایان نامه های دانشجویان و دستیاران

ü     فراهم ساختن امکانات مشاوره برای اساتید، مربیان و دانشجویان در زمینه های طراحی، اجرا و تجزیه و تحلیل مطالعات بالینی به منظور افزایش کیفیت و مناسب بودن طرح های پیشنهادی

ü      انعکاس تحقیقات در راستای بهبود وضعیت بهداشت

ü     هدایت و راهنمایی دانشجویان در انتخاب و نگارش پایان نامه و طرح تحقیقاتی به منظور پرهیز از فعالیت های تکراری

ü     تلاش جهت در اختیار قرار دادن منابع تحقیقی مورد استفاده در پژوهش های بالینی کاربردی

ü     برگزاری کارگاه های آموزشی روش تحقیق، مقاله نویسی، جستجوی منابع، اخلاق پژوهشی و ...

ü     نظارت بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی

ü     بهره گیری از نتایج تحقیقات در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه


هدف کلی:
به طور کلی هدف از برگزاري کمیته ها را میتوان در موارد ذیل جمع بندي نمود:

ü     این کمیته به هدف تقویت عملکرد و رفع مشکلات و معضلات طرح هاي تحقیقاتی تشکیل میگردد و در مواردي فعالیت مینمایند که همکاري چند جانبه گروهها و بخشهاي مختلف بیمارستانی را فراهم آورد

ü     توسعه کمی و کیفی پژوهشهاي بالینی و هدایت آنها به سوي اولویتهاي پژوهشی 
اهداف اختصاصی:

ü     تشویق و ترغیب پژوهش هاي بالینی در بیمارستان

ü     فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش هاي بالینی

ü     توانمندسازي اعضاي هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان

ü      بستر سازي و تأمین نیروي انسانی و تسهیلات مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی

ü     نظارت بر حسن انجام فعالیت هاي پژوهشی

ü     تلاش در جهت ادغام فعالیتهاي پژوهشی در آموزش و درمان

ü     بررسی و تصویب طرحهاي پژوهشی پیشنهادي که تابع موازین اخلاقی مورد تأیید کمیته اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکی همدان میباشد